Nutný docházkový modul vytvořený společností Dignus je využitelný rodiči, jejich potomky i zaměstnanci. Nezbytný Dignus online informační systém pro školky, jesle a dětské skupiny je pohodlný pro uživatele, vyznačuje se vysokým stupněm ochrany. Víceúčelový informační systém školky Dignus se udělal pro pracovníky v MŠ, jejich zaměstnavatele i rodiče, pomáhá spolupracovat vychovatelům s rodiči. Systém Dignus předkládá nutné informace rodičům, můžou se do něj umísťovat novinky, fotografie, dají se do něj ukládat fakturační podklady. Současně je díky propracovanému, přesto snadnému systému vypočítává školné ze záznamů o docházce. Zaměstnancům i vedení napomáhá informační systém školky i ve správě žádanek o dovolené a jejich evidenci. Vypracování statistik a sestav pro management je samozřejmostí systému Dignus.

Ze zákona je provozovatel nucen mateřské školky nebo jeslí kontinuálně kontrolovat dětskou docházku, proto je nezbytné zavést evidenci svěřených děti. Výtečný docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny udělal potřebný systém elektronické evidence dětské docházky s čipy anebo kartami. Dignus zlehčuje práci zaměstnanců, přitom ještě zjednoduší komplexní registraci provozu mateřské školy, jeslí anebo dětské skupiny. Správci program Dignus před jeho uvedením do praxe představí zaměstnancům příslušného školního zařízení, pomohou v prvotních nesnázích, veškeré dotazy se ihned zodpoví.

Program Dignus bude uživatelský i pro ty, již více zvládají výchovu dětí než administrativu. Program Dignus velmi zlehčuje veškeré administrativní úkony na celkové minimum. MŠ, jesle a dětské skupiny program Dignus dostávají vypracovaný dle požadavků, je zašifrován, informační systém školky je chráněn před vniknutím jiných lidí než správců.