Časné revize elektro zjistí vady elektrospotřebičů anebo hromosvodů ještě dříve, než dojde k obrovské tragédii s celoživotními zdravotními důsledky, se škodami na životě a majetku. Pravidelné revize elektro majitelům pozemků a nemovitostí ukážou skutečný stav elektroinstalací, spotřebičů, hromosvodů a odhalí případné závady. Riziku vzplanutí může zabránit revize hromosvodů, což jsou revize hromosvodů výchozí, dále revize hromosvodů periodické a revize hromosvodů mimořádné.

Společnost Revize elektro Praha provádí revize elektro bez omezení napětí, rovněž na revize elektro nářadí a revize elektrospotřebičů, zabezpečené revize elektroinstalace a elektrorozvodů do 1000 V, včasné revize hromosvodů, stejně i revize elektro zařízení VN a VNN. Společnost se orientuje na montáž a správku elektro zařízení bez omezení napětí, dělá dozor na práci elektro zařízení bez omezení napětí „B“ příkaz. Nově se společnost soustředí také na revize, prodej a servis všech elektroskútrů a elektrokol.

V průběhu revize elektrospotřebičů se kontrolované spotřebiče společností Revize elektro Praha označí identifikačními štítky, všechny spotřebiče budou bedlivě proměřeny a zjištěné údaje budou zaneseny do dopředu vytvořených revizních karet pro každý elektrospotřebič. Daná funkčnost a zaručený chod se přeměřuje v průběhu revize elektrospotřebičů. Až nakonec se vystaví konečné ustanovení o skutečném stavu měřených elektrospotřebičů.

Veškeré revize elektro a hromosvodů vyžaduje platná vyhláška podle zákonů č. 262/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb. Při zásahu proudem a náhodném vzplanutí se pojišťovny mnohdy zdráhají vyplácet plnění, nebo jej významně zkrátí za takové situace, že vlastník pracoviště nebo pracovního objektu nedodržel povinnost ze zákona mít aktuální revize elektro a revize hromosvodů. Pokud inspekce zjistí, že vlastníkovi scházejí potřebné revize elektro, se dávají sankce ve výši až 2 miliony korun. K obdržení certifikátu ISO a auditu na ISO musíte mít aktuální revize elektro.