Pro zajištění bezporuchového provozu společnost ELDIAG, s. r. o., poskytuje komplexní služby v oblasti diagnostiky vysokonapěťových izolací elektrických strojů. Do této skupiny začleňujeme výkonové a měřící transformátory, vazební kondenzátory, transformátory, či tlumivky, vnitřní elektromotory a alternátory všech napěťových hladin. Firma ELDIAG umí také diagnostické testování, z jejichž výsledků se dají odvinout nějaká opatření pro provoz bez závad.

Zaručená diagnostika transformátoru VN i zkácená diagnostika transformátoru VN

Společnost ELDIAG provádí diagnostiku celého izolačního systému, jenž zahrnuje měření izolačního odporu, ale i kapacity, barvy a vzhledu, průrazného napětí, obsah vody, číslo kyselosti, ztrátového činitele či rezistivity, provádí se metoda měření impedance nakrátko při sníženém napětí, velmi citlivé měření převodů, měří se ztráty naprázdno a nakrátko, dělá se úplný rozbor obsahující plynovou chromatografii. Aplikuje se diagnostika transformátoru VN VVN, měření kondenzátorových průchodek, jemné měření přístrojových traf, nezapomíná se na pečlivou analýzu tlumivek a kondenzátorů.

Děláme analýzu systémem izolační olej-papír

Provozní diagnostika vysokonapěťových izolačních systémů elektrických strojů netočivých je založena na měření parametrů systému izolační olej-papír. Ozkoušený způsob přihlíží k diagnostice a posouzení izolačních vlastností, přesnou diagnostiku napětí nakrátko při sníženém napětí a spolehlivé měření a posouzení kvality, jakou má izolační olej. Použitelný izolační olej se rozpozná dle času jeho životnosti v přístroji, což ověřují zkoušky na principu zvýšení intenzity činitelů způsobujících stárnutí olejů.

Aktuální požární bezpečnost by měla být pravidelně kontrolována

Aby pracovní prostředí u vás nestrašil vznik požáru rozbitého transformátoru, měli byste v první řadě myslet na požární bezpečnost. Dobrou požární bezpečnost hlídá revizní technik, který hlavně profesionálně odejme trošku oleje z transformátoru. Před vzplanutím transformátoru se každý může určitě bránit tak, že zarazíme namočení přístroje, dále zestárnutí transformátorového oleje, eventuálně objevením skryté poruchy.