Soukromá školka Praha Modřany má stále volné kapacity pro nové žáčky. Učitelský, zdravotnický nebo logopedický personál, který má Soukromá školka Čiperka, poskytuje dětem škálu výukových a zábavných programů a obecně plnohodnotně strávený čas v dětském kolektivu.

Soukromá školka Modřany poskytuje bohatý program

Všechny děti, kteté školku Modřany navštěvují, si mohou vybírat z mnoha nabízených zájmových činností, ať se jedná např. o výuku anglického jazyka, tenisu, hry na flétnu či třeba plavání. Prstíky si děti procvičují při kurzech keramiky, při józe se naučí dobře dýchat a lépe držet tělo. Pozitivní vztahy ke zvířatům jsou posilovány aktivitami, jako jsou canisterapie a hipoterapie, aktivity využívající koně a psy.

Skvělá volba pro děti i rodiče

Soukromá školka Čiperka nemyslí jenom na děti, ale také na jejich rodiče. Rodiče jsou totiž ve školce vždy vítáni. Jestliže si pro svá dítka vyberete výlet u moře, můžete se k této aktivitě přidat. Ve školce panuje přátelská rodinná atmosféra a samozřejmostí je zde profesionální spolupráce s pedagogickým sborem. Vaše děti budou mít v průběhu školního roku možnost navštěvovat památky České republiky, uvidí divadelní představení, navštíví rovněž zoo, mohou jet také na hory.

Žádná obyčejná mateřská školka

Soukromá mateřská školka Modřany pečlivě, a přesto neobvykle připravuje budoucí prvňáky na nástup do základní školy. Pro předškoláky je tu nachystán zajímavý výukový program, Poznej své tělo a měj ho rád, v němž se učí třeba zdravověda, děti se zde rovněž učí o vlastnostech těla a o péči o své zdraví. Budoucí prvňáci jsou také šerpováni na jednom z vltavských parníků.